Zapisz następujące dokumenty na pulpicie:
nasza_szkoła.rtf      
wzor.doc