Szkoła została zlikwidowana

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Policealna Szkoła Administracji Publicznej

   Aleja Jana Pawła II 126/130

  42-200 Częstochowa